torsdag 14 januari 2010

Individualism vs Kollektivism, inledning

(Källa, från sida 9-21)

Vi har många ord som vi använder när vi ska förklara olika politiska ideologier. Det finns konservativa, liberala, moderata, kristdemokratiska, socialistiska, fascistiska, nazistiska, kommunistiska osv. När vi ska förklara vårt politiska åsikt så använder vi gärna ett av de begreppen. Ett stort problem är att väldigt få klarar att klart definiera vad ideologin egentligen står för. De används oftast bara som etiketter som antingen representerar något bra eller dåligt, allt efter vem som använder ordet, och vad den som hör ordet tänker om det.

Något som är fantastiskt är att om vi klart definierar alla de vanliga ideologierna så kommer vi fram till att de är väldigt lika varandra. Två partier som tidigare hade sett på varandra som ideologiska motståndare ser plötsligt att de egentligen är överens om väldigt mycket. Om vi vill kunna förstå de politiska agendor som dominerar idag, så kan vi inte låta vår tankegång påverkas av de olika känslorna vi får för enskilda ord.

Kanske är det överraskande, men de flesta av de politiska debatterna av idag, kan delas upp i endast två delar. Den stora konflikten är inte om vad som ska göras, men om principerna; den etiska kod som rättfärdigar eller fördömer en handling. De två olika ideologierna är Individualism och Kollektivism.

I kommande inlägg i den här bloggen ska jag definiera dessa två ord, och förklara skillnaden mellan dem, på sex huvudpunkter;
  1. Rättigheters ursprung och natur
  2. Ursprunget till Statens makt
  3. Gruppens överlägsenhet
  4. Tvång vs Frihet
  5. Jämställdhet vs ojämlikhet under loven
  6. Statens roll
Det mesta av det jag skriver är hämtat från källan jag länkat till i början av inlägget. Om du läser den så behöver du inte följa med här. Jag gör det här för att få en svensk version av det dokumentet.

Här är också en video där författaren G. Edward Griffin förklarar det här. Den är lite mindre grundläggande, men lättare att förstå, och så vet jag att det är många som inte ids läsa men hellre hör någon förklara. Då ska du se på denna. =)Inga kommentarer: