torsdag 14 januari 2010

Individualisme vs Kollektivisme, innledning

(Kilde, fra side 9-21)

Vi har mange ord som vi bruker når vi skal forklare forskjellige politiske ideologier. Det fins konservative, liberale, moderate, kristdemokratiske, sosialistiske, fascistiske, nazistiske, kommunistiske osv. Når vi skal forklare vårt politiske ståsted så bruker vi gjerne ett av disse begreper. Et stort problem er bare at veldig få klarer å definere hva ideologien egentlig står for. De brukes oftest bare som etiketter som enten representerer noe bra eller dårlig, alt etter hvem som bruker ordet og hva den som hører ordet tenker om det.

Noe som er fantastisk er at hvis vi tydelig definerer enhver av de vanlige ideologiene så vil de vise seg å være veldig like hverandre. To partier som tidligere hadde sett på hverandre som ideologiske motstandere ser plutselig at de egentlig er enige i veldig mye. Hvis vi vil kunne skjønne de politiske agendaer som dominerer idag, så kan vi ikke la vår tankegang påvirkes av de forskjellige følelser vi får av enkeltord.

Kanskje er det overraskende, men de fleste av de politiske debattene av idag, kan deles opp i kun to ståsteder. Den store konflikten er ikke om hva som skal gjøres, men om prinsippene; den etiske kode som rettferdiggjør eller fordømmer en handling. De to forskjellige ideologiene er Individualisme og Kollektivisme.

I kommende innlegg i denne blogg vil jeg definere disse to ord, og forklare forskjellen mellom de på seks hovedpunkter;
  1. Rettigheters opphav og natur
  2. Opphavet til Statens makt
  3. Gruppens overlegenhet
  4. Tvang vs Frihet
  5. Likestilling vs Ulikhet under loven
  6. Statens rolle
Det meste av det jeg skriver er hentet fra kilden jeg lenket til i begynnelsen av innlegget. Hvis du leser den så trenger du ikke følge med her. Jeg gjør dette for å få en norsk versjon av det dokumentet.

Her er også en video der forfatteren G. Edward Griffin forklarer dette. Den er litt mindre grunnleggende, men lettere å forstå, og så vet jeg at det er mange som ikke gidder å lese men heller hører noen forklare. Da skal du se på denne. =)Inga kommentarer: