onsdag 13 januari 2010

Valg i Norge eller "Hvorfor kan ikke KrF og FrP samarbeide?"

Javel, her kommer da et innlegg som ikke direkte handler om Bibelen, men som er aktuellt for alle, kristne som ikke-kristne. (Hvis du i tillegg bor i Norge så er dette jo noe veldig aktuellt.) Selv om jeg ikke er norsk, og dermed ikke har stemmerett, så tror jeg at jeg vet så pass mye om politikken her at jeg har noe å si, og derfor vil jeg legge fram mine tanker om det nå. Jeg vil gjöre det så enkelt som mulig, og pröve gi svar på det konkrete spörsmålet: Hvem skal man stemme på? Men jeg vil först stille spörsmål til eventuelle KrF-lesere, og hvorfor de ikke vil samarbeide med FrP. Jeg mener bestemt at grunnlaget for å ikke gjöre det er tåpelig på mange måter.

Som jeg har skjönt det så handler hele diskusjonen blant kristne om spörsmålet "KrF eller FrP?", så derfor skal jeg gå rett på sak. Först to punkter om hvorfor jeg tror det i det hele tatt er et spörsmål.
 • Hvis KrF sterkere hadde fremmet sitt ståsted imot fosterdrapsloven, så hadde det ikke värt noe som helst snakk. Loven om "fri abort" (uansett til hvilken uke) er noe av det mest forferdeligste som har skjedd i Norges historie. Hvis KrF sterkere hadde fremmet det spörsmålet i valgkampen, og hatt det som grunnlag for å ikke samarbeide med FrP, så hadde jeg med frimodighet stemt på de. Tyverr har de ikke det, og på grunn av det finnes det ikke noe parti man, som kristen, kan stemme på med frimodighet når det gjelder den saken. (Hvis du ikke vil bruke stemmen din på KS.) Ja, jeg mener at denne sak er såpass viktig, at man faktisk kan bruke den som grunn for at det skulle värt lettere, som kristen, å velge et parti som sterkt fremmer den saken. Det betyr ikke at man skal velge bort KrF fordi de ikke sterkere fremmer den saken, men at det hadde värt lettere å velge de hvis de hadde gjort det. Jeg vet at de fremmer det i stortinget hver stortingsperiode, men for min egen del så hadde jeg gjerne sett at de löftet det frem mer i debatter. Men det er nå hva jeg syns. =)
 • FrP har gjort stor sak av sin stötte til Israel. Vil egentlig ikke si noe mer om det her, men mistenker at en grunn til at de har gjort det, er for å lokke til seg kristne velgere. Selv hadde jeg aldrig stemt på FrP på grunn av det.
Selvfölgelig finnes det fler punkter som kan nevnes, men for å gjöre det kort nevnte jeg det jeg tror er hovedpunkter.

Så over til hvorfor KrF ikke vil samarbeide med FrP. Her vil jeg bare bruke det som er nevnt her. Kanskje er det fler punkter, men disse er nok de viktigste.
 1. "KrF arbeider for aktiv livshjelp - FrP har aktiv dødshjelp på partiprogrammet."
 2. "KrF har programfestet satsning mot fattigdom i Norge og økt bistand til de fattige i verden - FrP ønsker skattelette og mindre bistand til en trengende verden"
 3. "KrF ønsker et sterkt miljø og klimafokus for å forvalte den jorden vi er blitt gitt - FrP er det eneste partiet som har stilt seg utenfor den nødvendige debatten om brede politiske løsninger på vår tids klimaproblemer"
 4. "KrF arbeider for et sterkt og variert kulturliv, med gode rammer for kulturskolene og våre store kulturinstitusjoner - FrP arbeider rikspolitisk på å redusere støtteordningene til vårt kulturliv."
 5. "KrF verdsetter minoritetsgruppene i samfunnet og vil arbeide for en helhetlig og verdig integrasjonspolitikk - FrP skaper med sin debatt fremmedfrykt, større avstand og en forakt for mangfoldet i blant oss."
 6. "KrF ser sammenhengen mellom liberale åpningstider, og servering av alkohol og mer vold og er det partiet som sier det samme som politiet."
 7. "KrF ønsker en fornuftig, men restriktiv politikk - FrP ønsker både billigere alkohol og et frislipp av skjenketider."
Kommentarer:
 1. Grei nok, men KrF er også veldig uklare med dette. De sier at de vil at folk skal få et verdig slutt på livet, men tror at det kan skje ved at "det helhetlige helse- og omsorgstilbudet i livets sluttfase må bedres." Dette mener jeg er noe sosialistisk töv. Den beste måten for å få en verdig slutt på livet er at den närmeste familien til den döende tar sitt ansvar overfor den. Dette kan bare skje gjennom Lovens förste bruk; å "tvinge" det selviske mennesket til å tenke på andre. Paradoksen ved dette er at det faktisk er bra for oss å ha noen andre å tenke på. Det vil også väre bra for samfunnet i det lange löp. KrF sier også at de "vil innføre en verdighetsgaranti i eldreomsorgen og sikre befolkningen over hele landet gode omsorgstjenester." Dette kan bare skje hvis staten holder seg borte. På lang sikt hadde det beste värt å legge ned gamlehjem, og "tvinget" familiene til å ta hånd om sine foreldre. Ja, det er galt å ta livet av noen, men jeg kan skjönne at det finnes folk på gamlehjemmen som önsker det.
  Samarbeid? -FrP vil sannsynligvis ikke gjöre noe stort for å presse frem denne sak, og derfor bör ikke dette väre grunn for å ikke samarbeide.

 2. Her er en av de store lögner som vi ofte möter i vårt sosialistiske samfunn; at ting blir bedre bare vi sender en masse penger til de som trenger det. Å få bort den holdningen burde väre en av hovedpunktene på ethvert "kristet" partiprogram. Det samme gjelder den sosialistiske holdningen at hvis vi betaler skatt så slipper vi tenke mer på andre. Å öke bistanden vil, på samme måte som skatt gjör det, ta bort det personlige ansvaret. En ting vi kan gjöre for å bekjempe fattigdomen er å hjelpe folk i fattige land til selv å bruke sine egne naturresurser. Tyverr har FN värt med på å ödelegge mye ved å sette inn sosialistiske diktatorer i mange land, spesiellt i Afrika. Til syvende og sist finnes det bare én måte å bekjempe fattigdomen på, som ikke noe politisk parti kan gjöre noe (direkte) med, og det er å spre evangeliet, hjemme og borte.
  Samarbeid? -Politiske partier kan bare påvirke dette indirekte, ved å stötte kristne organisasjoner. Ser ingen direkte forskjell i partienes holdninger til det.

 3. Ja, vi skal ta vare på miljöen, men tyverr har også KrF fallit for en av vår tids störste lögner; at vi mennesker kan väre med på å forandre klimaet. FN er korrupt, og hva deres så kalte klimapanel sier bör man ta med en klype salt. Jeg syns det er sterkt av FrP å stå opp mot denne bevegelse når de sier: "Vi har ikke programfestet at FNs klimapanel tar feil(...)Vi sier derimot at vi har en skepsis til FNs klimapanel fordi kritiske røster ikke blir tatt tilstrekkelig på alvor. Dermed tror vi at klimapanelets konklusjoner blir ufullstendige."
  Samarbeid? -Begge partiene vil ta vare på miljöen, og å si at "FrP står utenfor debatten" er merkelig. Det er jo bare de som vil ta opp debatten med FNs klimapanel...

 4. Jeg skjönner da ikke hvorfor kulturvirksomheter som ikke har noen gevinst skal bli stöttet av staten. Det har jeg aldri skjönt, og kommer aldri til å skjönne. Hvis en teater holder på å gå i konkurs fordi folk ikke besöker den, så er det bedre at den legges ned enn at de skal få en masse skattepenger. Det sistnevnte höres bare kunstig ut.
  Samarbeid? -Er dette virkelig så viktig at det er grunn for å ikke samarbeide? Og hvorfor er det så vanskelig å se vekk fra den sosialistiske holdningen til kulturvirksomheter?

 5. Atter en gang et merkelig utsagn om FrP, fra KrF sin side. KrF burde sjekke statistikken, og innse at hvis det fortsetter som det gjör nå, så vil etniske nordmenn väre i stort mindretall i sitt eget land. Det er den sjeneröse innvandringspolitikken som har skapt fremmedfrykten. FrP skal ha heder for at de vil snakke om saken.
  Samarbeid? -KrF må sleppe sin politiske korrekthet og tenke om. Det er ikke bra for Norge å ta inn så mange innvandrere som nå er tilfelde. Man trenger ikke se lenger enn til Sverige for å finne et eksempel på hvor galt det kan bli. Hvis KrF bare er ärlige overfor statistikken, slik som FrP, så vil ikke dette väre et grunnlag for å ikke samarbeide.

 6. (og 7.) Her er jeg litt usikker på FrP's politikk. De "tror en mer liberal alkoholpolitikk vil føre til et mer avslappet forhold til alkohol og sunnere drikkevaner, samt få omsetning av alkohol inn i lovlige former. Den beste forebyggende alkohol- og tobakkspolitikken ligger i opplysningsvirksomhet og bevisstgjøring av den enkeltes ansvar for egne handlinger." Tyverr er alkoholkulturen veldig utbredd idag, men jeg har troen på at det kan forandres på lang sikt. En strengere skolepolitikk og mer ansvar på foreldrenes oppdragelse av barnen, kan gjöre forskjell for framtiden. KrF sier at de "vil arbeide for å forhindre smugling og ulovlig omsetning av alkohol" men kommer ikke med konkrete forslag på hvordan det skal skje.
  Samarbeid? -Hvis FrP ikke stresser med å presse frem sine krav på kort sikt, så ser jeg ikke noen grunn til at dette skal hindre samarbeid. Man må begynne fra grunnen, og da er opplysningsvirksomhet og bevisstgjøring av den enkeltes ansvar for egne handlinger forhåpentligvis prio én på FrP's liste. En eventuell liberalisering av åpningstider og slikt, samt avskaffing av Vinmonopolet, må ligge flere år i fremtiden.
Sånn. Jeg vet ikke om dette har hjulpet deg noe, men for min egen del så kan jeg ikke skjönne hvorfor KrF ikke vil samarbeide med FrP. I et samarbeid vil begge partiene väre nödt til å inngå kompromi på noen punkter, og hvis FrP går med på å ikke stresse med aktiv dödshjelp og liberalisering av alkoholpolitikken (rimelige kompromier), så bör et samarbeid ikke väre utenkelig. I tillegg: Er disse to punkter virkelig så viktige at man heller står i opposisjon til det forkastlige röd-grönne alternativet?

Jeg har tyverr mine mistanker om at de styrende i KrF (og Lars Sponheim, for den delen) tenker mer på å få egen makt, enn på hvilken politikk som styrer.
Min teori: KrF (og Lars Sponheim) vet om at de kommer väre i mindertall (mindre makt) i regjeringen, hvis de samarbeider med FrP. De håper at de, sammen med H, skal få fler mandat enn FrP, og så true FrP med at hvis det ikke blir sentrum-höyre-regjering så blir det röd-grönnt i fire år til. KrF har faktisk sagt at de heller ser fire år med röd-grönnt enn fire år med FrP, hvilket burde väre bevis nok på at de bryr seg mer om makt enn om politikk. Som argument imot det kan man si at FrP har sagt at
de heller ser fire år med röd-grönn regjering, enn fire år med sentrum-höyre-regjering, så da er de vel like maktsultne som de andre? Den avgjörende forskjellen er at FrP faktisk har over 20% stötte i det norske folk, i motsetning til V (ca 5%) og KrF (ca 6%) som bare er småpartier i sammenligning. Dermed har FrP faktisk rett til å ta seg makt, siden de faktisk har fått den av folket.

Konklusjon: Hvis den maktsultne ledelsen i KrF tenker mer på politikk enn på at akkurat de skal ha mye makt i regjeringen, så vil de skjönne at et samarbeid med FrP er bedre enn fire år til med röd-grönn regjering. For meg er det helt åpenbart sånn, med tanke på hva som har skjedd de siste fire år. Jeg tror også at de ville få fler stemmer hvis de gjorde det. Som det er nå flykter en vesentlig del til FrP.
Hvis du spör meg så er KrF altfor sosialistiske i altfor mye, og snakker for lite om fosterdrapsloven, for at man skal kunne stemme på de med god samvittighet (hvis man i det hele tatt skal få dårlig samvittighet på grunn av hvilket parti man stemmer på.) Hvis det skulle bli röd-grönn regjering på grunn av alt tull de borgerlige driver med, så skulle jeg få dårlig samvittighet hvis jeg stemte KS eller KrF. Hvis ikke KrF kommer ur sin sosialisme så ser jeg ikke hvorfor det er bedre å stemme på de, enn på FrP. Hvis jeg vil ha bort de röd-grönne fra regjeringen, og hvis ikke Frp eller de i sentrum-höyre endrer seg, så skulle jeg få dårlig samvittighet hvis jeg ikke stemte FrP. Det virker väre det eneste alternativet. FrP har en del punkter som ikke er god kristen etikk, men for samvittighetens skyld er det ikke nödvendigvis vanskeligere å stemme på de enn på KrF. Den vurderingen får den enkelte selv ta.

Jaja, hva du enn stemmer på så er det bare Evangeliet som kan gjöre vesentlig forskjell i det lange löp.

Jeg hadde gjerne sett at noen hadde mer grunnleggende forslag på å ta bort sentralbanken, og at noen stilte spörsmålet om det er rett at begge foreldrene
jobbe for at familien skal klare seg. Men vi skandinavier er så inngrodd sosialistiske i vår tankegang, at det nok vil ta litt tid å forandre. Jeg mener at man er fattig hvis begge jobbe, og nei, det er faktisk ikke nödvendig. Men de sakene får jeg kanskje ta meg an en gang i fremtiden, om Gud vil og jeg lever.

Inga kommentarer: